You are here

Sponsors for NIDays 2014 - Bangkok

NIDays 2014 Sponsors:

Venus Supply

Venus Supply

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2549 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและจัดหาสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดทดลอง , หุ่นยนต์ เซ็นเซอร์ เครื่องมือวัด Measurement Tools, Power Supply, ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อการศึกษา และมีกรรมการบริหารคือ นายชุติมันต์ ยงประพัฒน์

Trinergy

Trinergy

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาการดำเนินงานและสร้างสรรค์การบริการ การยึดมั่นด้านการบริการเป็นสิ่งที่ไทร์เนอร์ยี่ คำนึงถึงเสมอมา โดยมิได้จำกัดความอยู่เพียงแค่การส่งมอบผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้าเท่านั้น แต่เรื่องของการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเราถือว่าสำคัญเช่นกัน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีอันล้ำหน้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม โดยไทร์เนอร์ยี่ ได้ทำการจัดการบรรยายการอบรมสัมมนาให้แก่ผู้สนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากผลิตภัณฑ์มา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีการจัดการอบรมทั้งใน/นอกสถานที่ รวมถึงยังหน่วยงานต่างๆ

Antronic

Antronic

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการในประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การวัด, การทดสอบและการรวมระบบบริษัทมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคและการสนับสนุน โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความคุมค่า

CNNT

บริษัท ซี เอ็น เอ็น ที จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยวิศวกรชาวไทยและต่างประเทศ เราคือตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ อุปกรณ์เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งชุดฝึกชุดทดลองต่างๆ สำหรับใช้ในงานวิศวกรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทางด้านการเรียนการศึกษางานวิศวกรรม เราได้คัดสรรเฉพาะเครื่องมือที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมกับงานของผู้ใช้ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ทางบริษัทยังรับและทำการออกแบบระบบวัดและทดสอบอัตโนมัติ ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปีและอุปกรณ์คุณภาพสูงจาก National Instruments