You are here

Next-Gen Embedded Summit 2016 Thailand

THAI | ENG

Next-Gen Embedded Summit 2016

Next-Gen Embedded Summit 2016 Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
เวลา: 14.00-17.00น.
สถานที่: โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ในปี 2020 มากกว่า 5 หมื่นล้านอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจราว 19 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยอุปกรณ์การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมต้นแบบ ระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร หรือเครื่องจักรกลอัจฉริยะ เข้าร่วมสัมมนากับเราเพื่อเรียนรู้ว่าเหล่าวิศวกรและช่างเทคนิคใช้อุปกรณ์และโปรแกรมของ NI เพื่อสร้างยุค Internet of thing ระดับอุตสาหกรรมขั้นสูงได้อย่างไร

งานสัมมนาเชิงเทคนิคนี้จะสำรวจองค์ประกอบสำคัญและสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นของยุค Internet of thing ระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่เซ็นเซอร์และองค์ประกอบของเครื่องจักรไปจนถึงการเลือกแพลทฟอร์ม ประมวลผลข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น

 • ตรวจสภาวะการทำงานของเครื่องจักรแบบออนไลน์
 • เครื่องจักรและระบบโรงงานอัจฉริยะ
 • โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
 • สมาร์ทกริดและระบบเมืองอัจฉริยะ

 

สัมมนานี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • การประยุกต์ใช้ LabVIEW สำหรับระบบควบคุมและมอนิเตอร์ด้วย FPGA ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ และอนาล็อคอินพุทและเอาท์พุท
 • การควบคุมโมชั่นประสิทธิภาพสูงด้วย NI RIO
 • การดัดแปลงระบบที่มีอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆ ของ NI เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพของระบบ
 • และการตรวจสอบในอนาคตด้วยเทคโนยีล่าสุด

 

สัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับ:

 • วิศวกรและช่างเทคนิคผู้สร้าง ออกแบบและใช้งานระบบฝังตัว
 • วิศวกรผู้ใช้งาน PLC หรือคอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดี่ยว
 • ผู้ออกแบบระบบควบคุมซึ่งสามารถนำความรู้จากสัมมนาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้งาน
 • ผู้ออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวและควบคุม  
  ด้วยไฟฟ้าก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้

สัมมนาครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการพูดคุยเชิงเทคนิคโดยวิศวกรของ NI
พร้อมตัวอย่างการใช้งานที่มีประโยชน์โดยวิทยากรรับเชิญจากภาคอุตสาหกรรม

1.00pm ลงทะเบียน
2.00pm

Keynote: ความท้าทายของการออกแบบระบบสมองกลกับการประยุกต์ใช้แพลทฟอร์มในการแก้ปัญหา
โดยคุณเจริญ เพชรมุณี, Area Sales Manager, บริษัทเนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์

คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการทำงานในยุค Internet of thing ระดับอุตสาหกรรม
การปฏิวัติทางเทคโนโลยีนี้เป็นมากกว่าวิสัยทัศน์หรือธุรกิจ แต่เกิดขึ้นแล้ววันนี้การปฏิวัติครั้งนี้มาพร้อมกับความท้าทาย ระบบควบคุมและระบบตรวจสอบสำหรับยุค Internet of thing ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยต้องใช้แพลทฟอร์มในการแก้ไขปัญหา คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสอันเหลือเชื่อที่ได้จากอุปกรณ์ กระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ

2.45pm

ข้อได้เปรียบของสถาปัตยกรรม LabVIEW RIO
โดยคุณกิจไพบูลย์ ชีวพันธ์ศรี, District Sales Manager, บริษัทเนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์

เครื่องจักรกลความสามารถสูงต้องการอัลกอริทึมที่เฉพาะเจาะจง และการเชื่อมต่อแบบพิเศษกับเซ็นเซอร์และระบบวิชั่น ซึ่งเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ที่มีการทำงานแบบตายตัว
ในส่วนนี้คุณจะได้เรียนการใช้งานสถาปัตยกรรมการควบคุมการเคลื่อนที่แบบกำหนดค่าได้ ร่วมกับ FPGA การประมวลผลแบบเรียลไทม์ และโมดูลอินพุทและเอาท์พุท เพื่อสร้างระบบที่มีความสามารถสูงด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่า

3.15pm รับประทานอาหารว่าง
3.45pm

การตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมด้วย NI แพลทฟอร์ม
วิทยากรรับเชิญโดยคุณภักดี วรเพียร, Manager, บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั่น จำกัด

ภาพรวมเทคโนโลยีของ NI ที่ทำให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น OPC Server, Shared Variable, I/O Server, LabVIEW และ Data DashBoard พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ NI ร่วมกับ PLC เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและสามารถวิเคราะห์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรม

4.15pm

เริ่มทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่จะพาคุณก้าวสู่ IOT ระดับอุตสาหกรรม
โดยคุณเฉลิมพล ธรรมพาเลิศ, Field Sales Engineer, บริษัทเนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์

คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของ NI เพื่อประยุกต์กับระบบตรวจวัดและระบบควบคุม ซึ่งประกอบด้วย CompactRIO และ Single-Board RIO controllers , คอนโทรเลอร์สำหรับ FlexRIO, และ C Series I/O modules รุ่นล่าสุด เมื่อผสานอุปกรณ์เหล่านี้กับเทคโนโลยีล่าสุด จะได้นวัตกรรมและฟังก์ชั่นขั้นสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

4.45pm

ตอบคำถาม

ลดความซับซ้อนของระบบด้วย CompactRIO Controllers และความสามารถของการสื่อสารแบบไร้สาย 802.11 เพื่อเชื่อมต่อกับ WiFi infrastructure และง่ายขึ้นสำหรับการปรับใช้ระบบในพื้นที่ที่ลากสายได้ยาก และระบบที่มีการสั่นสะเทือน.

 

ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CompactRIO